Hallands författarsällskap - Skrivande röster i Halland

Nyutkomna böcker

Här är en kort presentation av några av medlemmarnas böcker, utgivna de senaste åren. Dessa utskick görs till samtliga bibliotek i Halland.